W Wieluniu rozpoczęło działalność Stowarzyszenie „Lipowy Wiór”

W niedzielę, 2 lutego, w Wieluniu, zawiązało się Stowarzyszenie Twórców „Lipowy Wiór”.

„Lipowy Wiór” to stowarzyszenie twórców, a w szczególności rzeźbiarzy, malarzy i rękodzielników. W składzie stowarzyszenia jest już 15 osób, a kolejne kilka zadeklarowało chęć wstąpienia do organizacji.

Działalność stowarzyszenia będzie dość szeroka, ale w skrócie rzecz ujmując ma ono funkcjonować w celu stałego rozwijania twórczości rzeźbiarskiej, malarskiej i rękodzielniczej na terenie naszego regionu, ale i poza jego obszarem. Stowarzyszenie ma zamiar m.in. organizować spotkania, prelekcje, szkolenia, wystawy, imprezy, zjazdy, wycieczki, warsztaty, plenery artystyczne, licytacje i inne eventy, związane z działalnością statutową.

Na prezesa nowego zrzeszenia został (jednogłośnie) wybrany Sławomir Rajch. Jego zastępcą w zarządzie towarzystwa będzie Grzegorz Kołaczek, sekretarzem Wiktor Bonowicz, skarbnikiem Janina Skonieczko, a członkiem zarządu Lidia Ostrowska.

To dla mnie zaszczyt reprezentować grupę tak wyjątkowych ludzi, w znakomitej większości dużo bardziej doświadczonych ode mnie. Objęcie funkcji szefa  stowarzyszenia to także wielkie zobowiązanie, ale jestem pewien, że wspólnymi siłami zbudujemy trwałą organizację zrzeszającą twórców.

 w inicjatywę zaangażowali się twórcy z wielu miejscowości. Mamy przedstawicieli m.in. Lututowa, Sulmierzyc, Sieradza, no i oczywiście Wielunia.

– mówi Sławomir Rajch, wybrany na prezesa Stowarzyszenia Twórców „Lipowy Wiór”

W trakcie zebrania założycielskiego powołano także komisję rewizyjną stowarzyszenia. Przewodniczącym komisji został Wacław Zabłocki, członkami: Marcin Gonera i Halina Pietraszewska.

Informacja: ST „Lipowy Wiór”