W Wieluniu pamiętano o 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia obchodziliśmy 40. rocznicę wprowadzenia  w Polsce stanu wojennego. Znów jak żywe stanęły przed oczami  obrazki z czołgami i wozami opancerzonymi na ulicach oraz umundurowane postacie w okienku telewizora. W tym dniu pamiętaliśmy o kilkudziesięciu ofiarach, które straciły życie, o ponad 10 tys.  internowanych. Wieluńscy samorządowcy miejscy i powiatowi wraz z mieszkańcami złożyli  kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym NSZZ „Solidarność”. Uroczyste złożenie kwiatów poprzedziła   Eucharystia  za Ojczyznę w  kościele  ojców Franciszkanów.

   

   

fot. Urząd Miejski w Wieluniu