W Szkole Podstawowej w Rudzie uczono się o praktycznych finansach

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie uczniowie klas VII –VIII , w dniu 11 lutego , podczas specjalnych lekcji, zgłębiali wiedzę z zakresu praktycznych finansów.  Lekcje odbyły się w  ramach niekomercyjnego programu edukacyjnego „ Bakcyl – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”. Program stworzył Warszawski Instytut Bankowości.

Interaktywne lekcje,  wzbogacone pakietem wizualnych materiałów  szkoleniowych, przeprowadzili trenerzy,  pracownicy sektora bankowego, działający na zasadzie wolontariatu. W Szkole Podstawowej w Rudzie  byli to pracownicy Banku Spółdzielczego w Lututowie, z którym szkoła współpracuje od dawna. Pracownicy lututowskiego banku nauczyli rudzką młodzież właściwego gospodarowania posiadanymi pieniędzmi, zasad korzystania z propozycji banków, sposobu zabezpieczania gotówki na własne potrzeby,  zasad poruszania się we współczesnym, skomercjalizowanym świecie, zdominowanym przez  wszechwładną elektronikę.

Efektem lekcji były zaplanowane indywidualne, miesięczne budżety, wiedza na temat jak zabezpieczyć środki na tzw. „czarną godzinę” i bogaty słownik pojęć związanych z finansami.

Program edukacyjny „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży”  –  laureat  Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu (IV 2014) spełnił swoje zadania edukacyjne, co potwierdził rozwiązany przez młodzież na koniec spotkania quiz z wiedzy o finansach.

Źródło: SP w Rudzie