W Muzeum Ziemi Wieluńskiej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”

Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” ma już niemal 65 lat, został założony w 1958 roku dzięki staraniom Wojciecha Wiesława Kabzy, Marii Neugebauer,  Jerzego Michalaka, Włodzimierza Sysio i Barbary Żórawskiej. Na początku działalności instruktorami byli: Melania Rudzka jako choreograf i Mikołaj Stanisławski jako muzyk. Przez kolejne lata zespół prowadziło wielu uznanych choreografów.

 Przez pierwsze 30 lat Kierownikiem Zespołu była pani Barbara Żórawska, zaś przez kolejne 30 lat  Pani Kamila Zastróżna. Przez długie lata instruktorem śpiewu, kompozytorem i akompaniatorem był Pan Janusz Kazimierczak. Kierownikiem kapeli i akompaniatorem przez ponad 56 lat był Pan Stanisław Wojtczak.

W tym czasie zespól zdobył wiele znaczących nagród i wyróżnień. Tylko w ostatnich latach, w 2017 było to drugie, zaś w 2018 roku – pierwsze miejsce w swojej kategorii na festiwalu w Bosel, w północno-zachodnich Niemczech. W 2019 roku zespół reprezentował nasz kraj, region i Gminę Dobroń na unikalnym Święcie Chleba w położonym na południu Francji mieście Najac, jednym z 10 najpiękniejszych miejsc w tym kraju. W sierpniu 2021 roku DOBROŃ zajął 1 miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Ludowej ,,Złota Leszczyna” organizowanym przez Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. W tym roku mieliśmy też zaszczyt wziąć udział w międzynarodowym festiwalu POLKA.

Obecnie dyrektorem Dobrońskiego Centrum Kultury, w strukturach którego działa „Dobroń”, jest pani Monika Rybak, choreografem zespołu Dominika Kartasińska, instruktorem śpiewu Michalina Rzepkowska, zaś akompaniatorami są Krzysztof Moszczyński i Michał Robak.

Repertuar „Dobronia” jest bardzo bogaty i nie ogranicza się jedynie do naszego regionu. Zawiera pieśni i tańce z różnych części Polski, między innymi z Sieradza, Łowicza, Opoczna, Lublina, Rzeszowa, Krakowa, oraz tańce górali z Beskidów, Podhala i Żywca.

Grupa wystawia regionalne widowiska ludowe takie jak unikalny „Siemieniec” i „Wianki”. W programie są też tańce narodowe: Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak, Oberek, i inne. Przez wiele lat zespół występował  i występuje nadal, w wielu krajach, na wielu estradach. miejscem koncertów były między innymi: Niemcy, Austria, dawny ZSRR, Chorwacja, Czarnogóra, dawna Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Hiszpania, Finlandia, Holandia, Francja, Włochy, Węgry, Sycylia, a nawet ciekawostka – Korea Północna.

Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza  8 stycznia  o godzinie 16.30 na Koncert  Świąteczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca  Dobroń. W programie koncertu kolędy, pastorałki i nie tylko.