W kościele św. Wojciecha w Rudzie kolędy śpiewała „Czeremcha”

W kościele p.w. św. Wojciecha w Rudzie w dniu 13 stycznia 2019 r. kolędował Zespół Śpiewaczy Czeremcha działający przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece w Wieluniu, Filia w Rudzie.

Po koncercie członkowie zespołu oraz zaproszeni goście udali się do sali bibliotecznej, gdzie czekały potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie. Noworoczne spotkanie, które rozpoczęła Iwona Podeszwa – dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu,  stało się chwilą refleksji nad minionymi świętami  i nad tym co przyniesie Nowy Rok 2019. Był to również czas na rozmowy z przedstawicielami lokalnych władz.

       

       

Zdjęcia Archiwum Biblioteki