2017-10-13-Babskie-Spotkania-1

VIII Babskie Spotkania rozpoczyna dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury (foto Ewa Misiak)