VI Sympozjum Regionalistów w Praszce

W sobotę, 27 listopada w Muzeum w Praszce odbyło się VI Sympozjum Regionalistów.  Przybyli  na nie prelegenci reprezentujący Uniwersytet Łódzki, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum w Kępnie, Muzeum w Praszce oraz Stowarzyszenie Historyczne Gloria Victis.

O regionalizmie i obecności regionalistów w  przestrzeni  i historii lokalnej tak pisał Dariusz Pachocki przy okazji omawiania książki Wielopolis pióra Jarosława Petrowicza, wydanej przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe:

„Żadna ojczyzna nie jest monolitem, składa się z wielu mniejszych. Nie sposób dowiedzieć się czegokolwiek o dużej ignorując małą. Dlatego warto zauważyć i docenić działania regionalistów. Ich miłość do miasteczka czy wioski nie potrzebuje paliwa w postaci naszej atencji, jednak warto zapoznać się z tym, co dzięki ich bezinteresownemu uczuciu powstało”.

VI Sympozjum Regionalistów w Praszce poprowadziło nas tym razem przez Opole, Smardy Górne, Wieluń, Grębanin, Kępno i dalekie kresowe Kłodno. Przed oczami uczestników przesuwały się postaci zasłużone dla swoich małych ojczyzn takie jak Marian Nowak, rzeźbiarz wrośnięty w historię Opola poprzez swoje metalowe rzeźby, T.P. Potworowski, światowej sławy malarz, inicjator placówki muzealnej w Kępnie, ponadto kościół ewangelicki w  Wieluniu wraz ze swoją wojenną historią, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu wraz ze swoim, słynącym łaskami obrazem i perypetiami utrudniającymi koronację w dniu 5 września 1971 r. , kościół kresowy w Kłodnie ze słynnym obrazem Jezusa Milatyńskiego, dziś  obecnego w kopii w kościele św. Józefa w Smardach Górnych, dokąd przybył wraz z przesiedlonymi kresowiakami i gdzie nieustannie doznaje czci.  O tych ważnych dla lokalnych społeczności  sprawach opowiedzieli  w swoich wystąpieniach przybyli na sympozjum badacze.

Sympozjum podzielono na dwie części. W każdej znalazły się cztery referaty.  W części pierwszej były to: Regionalizm miedzy kontemplacją a działaniem (dr Damian Kasprzyk, UŁ), Rekonstrukcje historyczne w działalności Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis (Ireneusz Karbowski), Od mieszkańców do regionu i z powrotem (dr Jarosław Eichstaedt, MZW), Budynek kościoła ewangelickiego w Wieluniu podczas II wojny światowej ( 1939 -1945 (dr Zdzisław Włodarczyk, WTN).

W części II przedstawiono kolejne cztery referaty: Władze komunistyczne wobec koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu w dniu 5 września 1971 roku (ks. dr Paweł Kostrzewski, WTN), Rzeźbiarz opolski Marian Nowak – w 100. rocznicę urodzin (dr Joanna Filipczyk GSW), Kolekcja prac T.P. Potworowskiego w zbiorach Muzeum Ziemi Kępińskiej (Joanna Kuźnik Muzeum w Kępnie), Kopia Chrystusa Milatyńskiego w kościele p.w. św. Józefa w Smardach Górnych ( Maria Feliks, Muzeum w Praszce).

Sympozjum zakończyło się prezentacją i promocją książki – V tom Blisko i daleko. Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019. Tom V, podobnie jak tomy poprzednie, to wyraz wielkiej aktywności badawczej miłośników regionu – wielu z  praszkowskim sympozjum związanych od początku.

Sympozjum dedykowano zmarłemu w ubiegłym roku na Covid-19 dr Zbigniewowi Szczerbikowi, dyrektorowi placówki, która wspólnie z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym zainicjowała w 2015 roku sympozja. Akcentem szczególnym spotkania była wizyta na cmentarzu w Praszce i zapalenie znicza na grobie dra Zbigniewa Szczerbika.