2016-09-03-Narodowe-Czytanie-6

Publiczność oklaskami ocenia stroje