Utworzenie dwóch Punktów Konsultacyjno- Informacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”

W czwartek, 23 lutego, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu podpisano dwie umowy o  użyczeniu lokalu.

Do uroczystego podpisania umów użyczenia lokalu w Wieluniu i Pajęcznie, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, doszło w celu utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego udzielania porad i konsultacji.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik i Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos. Porozumienie o użyczeniu lokalu podpisał Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski a w imieniu Powiatu Wieluńskiego starosta Marek Kieler oraz wicestarosta Krzysztof Dziuba.

W imieniu Powiatu Pajęczańskiego natomiast porozumienie podpisał starosta Zbigniew Gajęcki oraz wicestarosta Paweł Sikora.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, p. Wojciech Miedzianowski – Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Łodzi podpisał umowy użyczenia lokali w celu utworzenia punktów konsultacyjno-informacyjnych WFOŚ i GW w Łodzi w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

W spotkaniu udział wzięli sygnatariusze porozumień: w imieniu Powiatu Wieluńskiego: p. Marek Kieler – starosta oraz p. Krzysztof Dziuba – wicestarosta, a w imieniu Powiatu Pajęczańskiego: p. Zbigniew Gajęcki – starosta i p. Paweł Sikora – wicestarosta.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: p. Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP oraz radny sejmiku wojewódzkiego p. Edward Kiedos, którzy wyrazili swoje nadzieje i dobre życzenia dla dalszej realizacji założeń Programu w regionie, w którym zapotrzebowanie na dodatkowe i łatwo dostępne informacje jest bardzo wysokie.

Bardzo się cieszymy, że już wkrótce nowe punkty powstaną w Wieluniu i Pajęcznie.

– informuje na swoim FB WFOŚ i GW w Łodzi

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Szczegóły na temat programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie WFOŚ i  GW w Łodzi – tutaj oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – tutaj.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w grudniu 2022 roku wprowadziły kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

   

   

   

   

Ewa Misiak – Kocham Wieluń