Urząd Miejski informuje o zmianie kont

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku podatki i opłaty na rzecz Gminy Wieluń  przyjmuje  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu. Niżej konta na które należy dokonywać wpłat!

Nr 20 9256 0004 0723 5034 2000 0070 Dochody (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste itp.)

Nr 96 9256 0004 0723 5034 2000 0060  z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 33 9256 0004 0723 5034 2000 0030 z tytułu podatku od środków transportowych

Nr 54 9256 0004 0723 5034 2000 0040  z tytułu podatków: rolny-leśny-nieruchomości od osób prawnych

Nr 75 9256 0004 0723 5034 2000 0050 z tytułu podatków: rolny-leśny-nieruchomości od osób  fizycznych

Nr 49 9256 0004 0723 5034 2000 0130 Dochody z tytułu opłaty skarbowej ( w tym: opłatę skarbową od pełnomocnictwa, zaświadczenia itp.)

Nr 88 9256 0004 0723 5034 2000 0010 Budżet ( w tym: opłata za złożenie wniosku o udostępnienie danych w kwocie 31 zł)

Nr 83 9256 0004 0723 5034 2000 0100 –  Sumy depozytowe (w tym: wadia na przetargi)

Radosław Urbaniak

Kierownik Biura Burmistrza