Uroczystości wieluńskie w dniu 3 maja

Dwa ważne wydarzenia z historii Polski przypadające na dzień 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stały się okazją do zorganizowania w Wieluniu pięknej uroczystości religijno – patriotycznej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kolegiacie wieluńskiej, celebrowaną przez księży: Jacka Zielińskiego i Janusza Parkitnego, w asyście diakona Michała Płocharskiego. Na uroczystą Mszę św. przybyli: chór parafialny, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, organizacji społecznych, liczne poczty sztandarowe, harcerze, strażacy  z zaprzyjaźnionego miasta Adelebsen  i wierni czciciele Maryi, Królowej Polski.

Kazanie wygłosił ks. Jacek Zieliński. Nawiązał w nim do przeczytanego fragmentu Ewangelii O Janie i Maryi pod krzyżem, gdzie konający Jezus dał nam Ją za Matkę, a Jana uczynił Jej synem. Mówiąc o Matce Bożej Częstochowskiej, Matce i Królowej Polski, przypomniał, że w jej oczach, każdy, jeśli kocha ją jak Matkę, odczyta przesłanie dla siebie.

Jak dobrze, dodał, że król Jan Kazimierz ofiarował Jej 1 IV 1656 r. swoje królestwo i uczynił Ją Królową i Patronką Królestwa Polskiego. Dobrze, że zawierzył Jej Polaków ks. prymas Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II. Źle, dodał, że Polacy o tym jakby zapomnieli, tak jak i o odpowiedzialności za dziedzictwo, któremu na imię Polska, o czym mówił Jan Paweł II w Lubaczowie 3 VI 1991 r. Rozważania zakończył kaznodzieja słowami renesansowego poety Grzegorza z Sambora (1523 – 1573), autora poematu „Częstochowa”.

Eucharystię zakończyło odczytanie Aktu Zawierzenia się Maryi Matce i Królowej i uroczyste odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.

Po błogosławieństwie uroczystości przeniosły się pod pomnik św. Jana Pawła II gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, później pod tablice poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i wielunianom, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny w latach 1914- 1921. Tu uczestnicy uroczystości usłyszeli historię Konstytucji 3 Maja i uczestniczyli w składaniu wiązanek kwiatów.

Zdjęcia: Zofia Białas, Ewa Misiak – Kocham Wieluń