Uroczystość konsekracji ołtarza w kościele św. Józefa w Wieluniu

W parafii p.w. św. Józefa w dniu 9 stycznia wierni przeżyli niezwykłą uroczystość. W przepięknym, odnowionym wnętrzu starego popijarskiego kościoła dokonała się konsekracja nowego ołtarza. Na tę wspaniałą uroczystość przybyli wierni, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, kapłani z dekanatów wieluńskich i nie tylko, poczty sztandarowe OSP, Akcji Katolickiej, harcerze, chór parafialny z  organistą Szymonem Blajerem oraz gość szczególny – ks. abp Wacław Depo Metropolita Częstochowski wraz ze swoim sekretarzem ks. Mariuszem Trojanowskim. Przybyłego na konsekrację ołtarza  ks. abpa przywitał  ks.  proboszcz Adam Sołtysiak i Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. Ks. abp Wacław Depo dokonał uroczystej konsekracji nowego ołtarza i przewodniczył uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej.

W poszczególne etapy konsekracji ołtarza wprowadzał wiernych ks. proboszcz Adam Sołtysiak, mówiąc, że konsekracja ołtarza, czyli jego poświęcenie, to jeden z najważniejszych aktów liturgicznych, w którym sam Bóg, swoją pieczęcią potwierdza, że tu niebo będzie się spotykać z ziemią.

Akt konsekracji rozpoczął się pokropieniem ołtarza i wiernych wodą święconą. Akt ten nawiązywał do tajemnicy sakramentu chrztu świętego, który uczynił z nas świątynie Ducha Świętego.

Po akcie pokropienia nastąpiła liturgia słowa. Został odczytany fragment Ewangelii wg św. Marka o cudownym rozmnożeniu chleba i chodzeniu po wodzie jeziora i słowami Jezusa: ”Odwagi, to Ja jestem” wypowiedzianymi do uczniów, którzy bali się burzy, która ich zaskoczyła na jeziorze.  Uczniowie nie rozumieli tego, co się wokół nich dokonywało, ale zaufali Jezusowi.

W homilii ks. abp zwrócił uwagę na ewangelizacyjną rolę Kościoła i na miłość Boga do wszystkich ludzi, którą ukazał poprzez swojego Syna Jednorodzonego i przez którego się objawił. Przywołał starotestamentowe ołtarze ofiarne: ołtarz Noego, ołtarz Abrahama, Ołtarz Mojżesza, pierwowzory współczesnego ołtarza, na którym dokonuje się cud przeistoczenia chleba w ciało Chrystusa i wina w krew Chrystusa, cud dla zbawienia człowieka. Tylko w imieniu Jezusa jest nasze zbawienie i nasza droga do życia wiecznego, dokończył.  Potem przybliżył wiernym biografię świętego Jana Nepomucena Neumanna (1811 – 1860), którego liturgiczne wspomnienie przypada 5 stycznia i którego relikwie zostały zainstalowane w konsekrowanym ołtarzu.

„Jan Nepomucen Neumann urodził się w Czechach w Prachatyczach 28 marca 1811 roku. Ojciec był Niemcem pochodzącym z Bawarii a matka rodowitą Czeszką. Zdolny intelektualnie, szczególnie językowo, nie mógł jednak otrzymać święceń kapłańskich z powodu józefinizmu – wrogiej polityki państwa wobec Kościoła.

Odkrywając powołanie misyjne, udał się do Stanów Zjednoczonych. Tam został najpierw księdzem diecezjalnym, a później redemptorystą – jest pierwszym kapłanem, który wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów w Ameryce. Śluby zakonne złożył w Baltimore w roku 1842. Od samego początku jego zakonni współbracia bardzo go cenili za jego świętość, zapał apostolski i miły sposób bycia. Pracował w Baltimore i w Pittsburgu. W roku 1847 został mianowany wizytatorem, czyli wyższym przełożonym Redemptorystów w Stanach Zjednoczonych.

Papież Pius IX wyniósł go do godności biskupa Filadelfii. Społecznik, budowniczy, człowiek modlitwy. Umarł przedwcześnie na ulicy Filadelfii.”

Nastąpił kolejny etap  konsekracji ołtarza. Po uroczystym odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych ks. abp wylał na mensę krzyżmo i namaścił nim cały ołtarz, nawiązując tym do starotestamentowego namaszczania proroków i królów, równoznacznego z powołaniem do wykonania określonych zadań oraz do namaszczenia Jezusa powołanego do odkupienia wszystkich ludzi. Namaszczony ołtarz od tej chwili stał się miejscem sprawowania Najświętszej Ofiary.

Przyszedł czas na okadzenie ołtarza i wiernych. Woń kadzidła, mówił prowadzący ceremonię, przypomina, że od tej chwili modlitwa sprawowana przy ołtarzu ma unosić się do Boga tak jak woń kadzidła.

Okadzony ołtarz został nakryty obrusem i uroczyście oświetlony (zapalona świeca symbol Chrystusa – Światłości Świata) oraz ozdobiony kwiatami. Zapalone też zostały pozostałe świece. Rozpoczęła się liturgia Mszy Świętej, zakończona uroczystym „Te Deum…” i pasterskim błogosławieństwem.

Przyszedł czas na podziękowania projektantce ołtarza, fundatorom ołtarza,  wykonawcom, kapłanom, ks. arcybiskupowi, przedstawicielom władz samorządowych i wszystkim obecnym.  Podziękowania składał ks. proboszcz Adam Sołtysiak.

Za obecność i przewodniczenie w historycznym wydarzeniu konsekracji ołtarza, przypominającego  przez obecny na nim herb powiatu wieluńskiego przynależność kościoła św. Józefa do historycznej Ziemi Wieluńskiej i do powiatu wieluńskiego, ks. arcybiskupowi podziękowali  Starosta Wieluński Marek Kieler i Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Chowis.