Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo -gaśniczego jednostce OSP Kadłub

11 lipca w Kadłubie odbyła się niecodzienna uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce OSP Kadłub.  Na to wydarzenie mieszkańcy Kadłuba i jednostka OSP czekali od 18 stycznia 2020 roku, czyli od dnia, kiedy na plac manewrowy przy remizie wjechał samochód marki Volvo FL280 i stał się częścią wyposażenia miejscowej jednostki.

Realizacja marzenia o tego typu samochodzie trwała 3 lata. Rozpoczęła się w dniu, kiedy jednostka obchodziła swoje 100 lat.  Dzięki zaangażowaniu posła na Sejm Piotra Polaka, burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, komendanta Miejsko – Gminnego Związku OSP w Wieluniu druha Andrzeja Szczepańskiego już w lipcu 2019 roku było wiadomo, że marzenie się spełni.  Całkowitą pewność zabiegający o samochód zyskali we wrześniu 2019 roku.  Środki wyasygnowali: Gmina Wieluń, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Samochód był i służył. Jednakże oficjalne jego przekazanie i poświęcenie ze względu na panujące obostrzenia sanitarne z powodu SARS COVID 19 przeniesiono na 11 lipca 2021 roku. Tą ważną dla lokalnej społeczności uroczystość połączono z  17. rocznicą poświęcenia kościoła p.w. Królowej Jadwigi.

Eucharystię dziękczynną za minione 17 lat oraz w intencji strażaków odprawił dyrektor Katedry Teologii Moralnej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Jan Orzeszyna.

W homilii ks. prof. nawiązał do przeczytanych tekstów liturgicznych, szczególnie do Ewangelii wg św. Marka o rozesłaniu Apostołów. Zwracając uwagę na fakt, że Mistrz rozsyłał ich po dwóch, mówił o relacjach międzyludzkich i o więzi miłości. Apostołowie, mówił, zostali wyposażeni w moc uzdrawiania z choroby, moc wypędzania złych duchów, nie otrzymali jednak władzy nad człowiekiem – nie mogli zmusić człowieka do nawrócenia się i przyjęcia Ewangelii. Otrzymali też konkretne wskazówki jak iść do tych, którym będą mówić o Chrystusie. Posłani nie zabierali ze sobą niczego. Zgodnie ze starożytnym zwyczajem mieli prosić o chleb i nocleg. Musieli jednak liczyć się z odrzuceniem. Kontynuując, mówił: – Dzisiejsza Ewangelia mówi o rozesłaniu Apostołów, ale posłanym jest każdy z nas, co przypominają słowa z liturgii Mszy św. w języku łacińskim ite, missa est. Posłani są także strażacy. Rozumieją to druhowie z Kadłuba.  Stąd swoją służbę rozpoczynają zawsze po spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii. Dziękujemy im za taką postawę, zakończył.

Po Eucharystii uroczystości przeniosły się na plac manewrowy przed remizę. Tu samochód został uroczyście poświęcony przez ks. profesora i nazwany imieniem Piotr. Druhowie po tym akcie odebrali kluczyki i akt przekazania z rąk burmistrza Pawła Okrasy.

     

     

      

     

     

     

     

Udział w uroczystości wzięli: poseł na Sejm RP Piotr Polak, burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, zastępca burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk, Starosta Wieluński Marek Kieler, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Janusz Małyszka, przewodniczący Zarządu Miejsko- Gminnego OSP Krzysztof Owczarek, dyrektor Katedry Teologii Moralnej Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowi ks. prof. Jan Orzeszyna, komendant Miejsko – Gminnej OSP w Wieluniu Andrzej Szczepański, przedstawiciel Komendy powiatowej PSP z Wielunia st. kap. Tomasz Łodo oraz chrzestni Joanna Stasiak i Marcin Białek. Przybyły też poczty sztandarowe jednostek OSP z Gminy Wieluń i jednostki OSP z Popowic (Gmina Pątnów). Podczas uroczystości tytułem Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej uhonorowany został druh Andrzej Szczepański.