Uroczysta Gala kończąca projekt „Dwóch Niezłomnych. Witold Pilecki, Prymas Stefan Wyszyński. Dwa oręża, jeden cel – wolna Polska”

W czwartek, 2 grudnia, w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się uroczysta gala z okazji podsumowania projektu „Dwóch Niezłomnych, Witold Pilecki, Prymas Stefan Wyszyński. Dwa Oręża, jeden cel – wolna Polska”.

Na  galę wręczenia nagród zaprosiło Stowarzyszenie Nadwarciańska Kraina i dyrektor MZW Jan Książek. Uroczystemu podsumowaniu towarzyszyło otwarcie wystawy malarskiej Bożeny Aleksy „Królowa Polski o wielu obliczach” ukazującej 47 różnych wizerunków Matki Bożej koronowanych przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, koncert pieśni religijno – patriotycznych, przeplatanych tekstami i wierszami o Prymasie Tysiąclecia kardynale Stefanie Wyszyńskim i rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Śpiewała Tatiana Kopala, dziesięcioletnia uczennica z Bełchatowa, laureatka wielu konkursów wokalnych, finalistka The Voice Kids IV edycji 2021 r. Szczególne miejsce w programie artystycznym znalazły wiersze współczesnego poety Kazimierza Józefa Węgrzyna (debiut 1979).

Na uroczyste podsumowanie projektu i wręczenie nagród przybyli: Iwona Koperska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Chowis i Edward Kiedos, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, ks. Tomasz Kośny, wikariusz parafii p.w. św. Stanisława BIM w Wieluniu, wolontariusz projektu, Iwona Czarcińska, członek Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Szkół im. Prymasa Wyszyńskiego, dyrektor Wydawnictwa Soli Deo, świadek i współpracownik kardynała Stefana Wyszyńskiego, Bożena Kiedos – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, Anna Żarnowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, Małgorzata Jachowicz – Wróblewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu, Wojciech Psuja – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Krzyworzece, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Nadwarciańska Kraina z prezesem Krzysztofem Koniecznym i wiceprezesem Maciejem Nowakiem, dzieci, młodzież, uczestnicy projektu, rodzice, media.

Galę poprowadził Zbigniew Szpruta, nauczyciel technikum SPSK im. św. Józefa w Częstochowie, uczestnik projektu. Powiedział on m.in.: projekt poświęciliśmy dwóm niezłomnym Polakom, bohaterom, którzy na pierwszym miejscu stawiali sobie miłość do Ojczyzny i za tę miłość jeden z nich, Witold Pilecki, zapłacił życiem, drugi ocalał i po latach odosobnienia w komunistycznych więzieniach poprowadził naród polski ku Maryi, zyskał tytuł Prymasa Tysiąclecia, dziś jest Błogosławionym. Zebraliśmy się, dodał,  w gościnnym muzeum wieluńskim by przypomnieć, że Wieluń pierwszy doświadczył okrucieństwa II wojny światowej i niedawno przeżył 50. rocznicę koronacji obrazu matki Bożej Pocieszenia przez kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyłę.  Dziś jeden z nich jest błogosławionym, drugi świętym.

O Prymasie Tysiąclecia i jego duchowości opowiedziała zebranym Iwona Czarcińska, jego bliska współpracownica. Kończąc opowieść o historii życia ks. Prymasa powiedziała: – tuż przed śmiercią ks. Prymas na pytanie – jak dalej powinniśmy żyć– odpowiedział słowami modlitwy ABC Krucjata Miłości. Słowa modlitwy zapisane na obrazku z jego wizerunkiem otrzymał każdy z uczestników uroczystej Gali.

O Witoldzie Pileckim, człowieku doświadczonym przez radziecki bolszewizm, niemiecki nazizm i polskie władze komunistyczne przypomniała Iwona Koperska.

Po wszystkich okolicznościowych wystąpieniach, tuż przed rozdaniem nagród, przyszedł czas na odśpiewanie hymnu, pieśń beatyfikacyjną Prymasa Tysiąclecia „O niezłomny Prymasie Tysiąclecia” i chwilę z poezją Kazimierza Józefa Węgrzyna, zakończoną wierszem „Bądź dumny orle” ze zbioru „Czarne kwiaty”(Katowice 1984)

Mówiąc o projekcie i nagrodzonych Zbigniew Szpruta powiedział:  W wieloetapowym projekcie uczestnicy odbyli wiele wycieczek szlakami Rotmistrza Witolda Pileckiego i Prymasa Tysiąclecia, wzięli udział w konkursie plastycznymRotmistrz Witold Pilecki –Bohater Niezłomny” poświęconym postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego i w konkursie plastycznym „Miłość do Ojczyzny kardynała Stefana Wyszyńskiego” poświęconym Prymasowi Tysiąclecia, ponadto w teście biograficznym poświęconym postaci rotmistrza Witolda Pileckiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Niżej lista wszystkich nagrodzonych:

Konkurs Plastyczny „Miłość do Ojczyzny Kardynała Stefana Wyszyńskiego”

 KL I – III SP

 Kamil Grzybek kl. III

Estera Matlaka kl. I

Aleksander Matlak kl. III B

Anna Żydak kl. II

Joanna Łyczko kl. III

KL IV-VIII SP

 Laura Szpaniak kl. VIa

Blanka Skupińska kl. VA

Jakub Gąszczak kl. 5A

Dominik Wasilewski kl. 6A

Zuzanna Karbowiak kl. 6A

Amelia Suska kl. 5A

Mateusz Pychyński kl. 5C

Dominika Gajda kl. 4C

Małgorzata Łacina kl. 4C

Bartosz Hołubiec kl. 6A

Nikola Nowak kl. V

Jan Ramus kl. V

Bartosz Błach kl. V

Lena Dubas kl. V

Roksana Ramus kl. V

Filip Krzak kl. V

Joanna Gmyrek kl. V

Konkurs Plastyczny ”Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater Niezłomny”

 KL V-VIII SP

 Bartosz Hałubiec kl. VI A

Kacper Maniak kl. VIA

Mateusz Pychyński kl. 5C

Zuzanna Ogorzelska kl. 6A

Mateusz Majchrowski kl. 7A

Łucja Pluta kl. 7A

Antonina Kubonik kl. VII F

Nadia Michalska kl. VII

Oliwia Pęcherz kl. VI

Aleksander Konieczny kl. VII

Maja Gajda kl. VII

Sandra Kielan kl. VIII

Test biograficzny z wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim

 Kl. V-VIII SP

 I miejsce: Aleksander Konieczny

Hummel Adam

Kula Piotr

Igro Kaczmarek

II miejsce: Marta Mazur

Weronika Utta

Pychyński Mateusz

III miejsce: Natalia Lach

3.Nikola Nowak

Amelia Psujek

Amelia Parzyjagła

Mrowiec Laura

IV miejsce: Grzegorz Pakuła

Telenga Roksana

Łyczko Tobiasz

V miejsce: Radosław Polak

Test biograficzny z wiedzy o Prymasie Stefanie Wyszyńskim

 SP V-VIII SP

 I miejsce: Eryk Kalemba

1.Natalia Majtyka

1.Igor Kaczmarek

  1. Kasielska Paulina
  2. Bator Szymon
  3. Kucharczyk Zofia

II miejsce: Nadia Michalska.

Zdybel Stanisław

III miejsce: Aurelia Bartnikowska

Saganowski Mikołaj

Jańczak Igor

Cichecki Jakub

Kwiatkowska Alicja

Podgórska Nadia

Sobczyk Hanna

IV miejsce: Marta Mazur

Weronika Utta

Nikola Nowak

VMiejsce: Maja Gajda

Nagrody wręczali: ks. Tomasz Kośny, Iwona Czarcińska, Iwona Koperska, Krzysztof Konieczny, Edward Kiedos, Andrzej Chowis.

Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom projektu, szczególnie nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w sprawnym przebiegu konkursów

Projekt „Dwóch Niezłomnych, Witold Pilecki, Prymas Stefan Wyszyński. Dwa Oręża, jeden cel – wolna Polska” otrzymał fundusze ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego

Wystawę „Królowa Polski o wielu obliczach” i najciekawsze prace plastyczne można oglądać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej do 31 grudnia 2021 roku.