Ukazała się monografia „Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939)

Ksiądz Michał Widera, kapłan archidiecezji częstochowskiej wydał monografię  „Dzieje kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918 – 1939)”. Jest to dysertacja doktorska, obejmująca międzywojenne dzieje Kościoła katolickiego w diecezji kujawsko-kaliskiej, a następnie powstałej w 1925 r. diecezji częstochowskiej.

Jestem księdzem archidiecezji częstochowskiej. W latach 2018–2021 odbywałem studia doktoranckie z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 18 czerwca 2021 r. odbyła się obrona mojej pracy: Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918–1939) napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Piotra Góreckiego, prof. UO. Poświęcono ją międzywojennemu dziedzictwu Kościoła katolickiego licznych miejscowości należących do pięciu dekanatów (bolesławieckiego, brzeźnickiego, praszkowskiego, wieluńskiego i wieruszowskiego) wchodzących w skład diecezji kujawsko-kaliskiej, a następnie powstałej w 1925 r. – diecezji częstochowskiej. 8 lipca 2021 r. otrzymałem stopień doktora teologii w zakresie nauk teologicznych, a 30 września 2021 r.– decyzją Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego moja praca została wyróżniona.

Osoby zainteresowane przeszłością kościelną swojej małej ojczyzny chcący nabyć tę publikację mogą to uczynić. Książka jest  dostępna w parafii św. Józefa w Wieluniu.

źródło: ks. Michał Widera