2023-05-04-Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej