Trzeci semestr Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego rozpoczęty

3 marca rozpoczął się nowy rok i pierwszy semestr (trzeci kolejny) Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego, zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Po uroczystym wręczeniu indeksów studentom, rozmawiano na wystawie „Czas walki i nadziei – 160. rocznica Powstania Styczniowego” o patriotycznym wrzeniu w Królestwie Polskim w połowie XIX w. oraz jak wyglądały walki powstańcze na ziemi wieluńskiej. Następnie studenci obejrzeli widowisko „Ucieczka powstańca” w historycznych wnętrzach Kolegium Pijarskiego w Wieluniu, gdzie carskie władze więziły i przesłuchiwały schwytanych jeńców – w tym przywódcę oddziału powstańczego Antoniego Turkettiego, który zapisał się w historii Wielunia brawurową ucieczką z aresztu.

       

Kolejne zajęcia Muzealnego Uniwersytetu Rodzinnego odbyły się 17 marca  w terenie. Studentów zabrano na wycieczkę do Grębienia, gdzie znajduje się perełka architektury drewnianej, czyli XVI-wieczny kościół wyróżniający się wspaniałymi polichromiami. Żadne zdjęcia nie oddają atmosfery tej małej i niezwykłej świątyni, zachęcamy wszystkich, by się o tym przekonali  tak jak przekonali się studenci MUR.

     

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Zdjęcia: Magdalena Kopańska,  Marek Gogola