Triduum i Rezurekcja w parafii św. Barbary w Wieluniu

Triduum 2021 parafia św. Barbary przeżywała w obecności relikwii błogosławionego Michaela McGivneya.  W tym samym czasie do zainstalowanych  wcześniej stacji Drogi Krzyżowej dołączyła stacja XV – Zmartwychwstanie Pana Jezusa, zwiększyły się też szeregi Rycerzy Kolumba.  Rycerze Kolumba włączyli się aktywnie do przygotowania ołtarza wystawienia w małym kościółku św. Barbary.

Wielki Czwartek:  wierni z parafii św. Barbary stali się świadkami zdrady Judasza, ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, pojmania Jezusa i pośpiesznego Jego osądzenia przez Sanhedryn; usłyszeli słowa wyroku  – winien jest śmierci, bluźni, nazywając się Synem Bożym. Potem zobaczyli niezdecydowanie Piłata, jego obawy o utratę władzy i zacietrzewienie przekupionego tłumu, który wolał uwolnić zbrodniarza niż Jezusa.   Zamilkły dzwony.  Jezus na trzy dni znikł z oczu uczniów. Czy Go szukali?

Wielki Piątek: czas hipokryzji i pośpiech oprawców – ukrzyżować, sprzątnąć ciała i świętować Paschę. Na Golgocie umierali w trzech, dwóch łotrów i Jezus – Bóg Człowiek. On umarł pierwszy.  Jemu nie łamali goleni, lecz przebili bok, z którego wypłynęły krew i woda.  Pod krzyżem Matka, ukochany uczeń Jan, Maria Magdalena.  Józef z Arymatei i Nikodem uzyskują pozwolenie Piłata na pochówek Jezusa. Spoczął w grobie wykutym w skale. Grób zamknięto kamieniem i opieczętowano. Postawiono straże. Rozpoczęło się świętowanie Paschy. Cisza, spokój, Jezus w grobie. W pośpiechu i strachu nawet uczniowie zapomnieli, że Jezus mówił o swoim Zmartwychwstaniu …

Wielka Sobota: cisza, tajemnica, oczekiwanie. Święcenie wielkanocnych pokarmów, a wśród nich jajko, symbol nowego życia; baranek, przypomnienie sceny wyjścia z Egiptu i Jezusa, który oddał za nas życie; chleb, sól chroniąca pokarmy od zepsucia, czasami nowalijki przypominające o  odrodzeniu się życia; wieczorem liturgia Wigilii Paschalnej z poświęceniem ognia i wody chrzcielnej z obrazami ukazującymi historię zbawienia od chwili stworzenia do radości Zmartwychwstania, bicie dzwonów i radosne Alleluja. Eucharystia.  Grób został pusty! Jezus zmartwychwstał.

Niedzielny poranek. Rezurekcja. Zmartwychwstały Chrystus objawił się pełen chwały. Życie zwyciężyło śmierć, dobro zło. Świat znów się dowiedział, że Bóg żyje. Czy wróci miłość, o której przypominał w przykazaniu miłości?