Tractu Temporis. Ludzie – Regiony- Fakty

Tractu Temporis.  Ludzie – Regiony – Fakty to  XXVII publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Wydana w roku 2018 książka  jest dedykowana profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, kierownikowi Katedry Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łódzkiego, z okazji jubileuszu 65-lecia.

 

Profesor Tadeusz Nowak urodził się 20 stycznia 1951 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie studiował w latach 1970 -1975, a od VII 1975 roku jego pracownikiem.  Na tej uczelni przeszedł wszystkie stopnie wtajemniczenia zawodowego począwszy od stanowiska asystenta w Katedrze Historii Średniowiecznej, przez zdobycie tytułu doktora, poprzez bycie adiunktem (1985), starszym wykładowcą (1997), habilitację w roku 2003 i profesurę (2006) aż do funkcji kierownika Katedry Historii Średniowiecznej (2015 -). Profesor Tadeusz Nowak w roku 2003 został uhonorowany Złotą Odznaką Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1976 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, a od roku 2013 Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Profesor jest wybitnym badaczem dziejów Polski Centralnej, zwłaszcza ziemi sieradzkiej, łęczyckiej i wieluńskiej, promotorem wielu prac magisterskich, licencjackich i dwóch dysertacji doktorskich.

W Słowie Wstępnym do publikacji, pióra członków Komitetu Redakcyjnego (Tadeusz Grabarczyk, Anna Kowalska – Pietrzak UŁ Wydział Filozoficzno – Historyczny Katedra Historii Średniowiecznej), czytamy: „Niniejsza praca dedykowana jest Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, wieloletniemu pracownikowi oraz kierownikowi Katedry Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Pomysł jej wydania zrodził się w związku z 65-leciem Profesora, którą to rocznicę współpracownicy z Katedry postanowili uczcić, dedykując Jubilatowi okolicznościową księgę. Grono jej autorów tworzą przede wszystkim osoby w różny sposób związane z Katedrą Historii Średniowiecznej (…). Nie zabrakło też zaprzyjaźnionych naukowców z innych ośrodków akademickich czy badaczy współpracujących z nasza Katedrą (…) wśród osób, które ofiarowały swe teksty do tego tomu nie mogło zabraknąć tych [ badaczy] reprezentujących Towarzystwo Naukowe w Płocku Oddział w Łęczycy oraz Wieluńskie Towarzystwo Naukowe [Zdzisław Włodarczyk, Tadeusz Olejnik]. Wszyscy oni dzielą się w tym tomie wynikami swoich badań bądź zechcieli złożyć Jubilatowi gratulacje (…).”

Wszystkie zamieszczone w książce teksty to znakomite przyczynki do historii regionu. Trzy z nich – „Dwór królowej Katarzyny Habsburżanki w Wieluniu”(Tadeusz Grabarczyk), „Szkoła elementarna w Kurowie w wieku XIX” (Zdzisław Włodarczyk), „Między zasługą a zapomnieniem. Fryderyk August Goleński – w służbie Moskali, czy w służbie kraju (Tadeusz Olejnik) dopełniają historię regionu wieluńskiego i miasta Wielunia.

Zawarta w publikacji bibliografia drukowanych prac Jubilata za lata 1979 – 2018, opracowana przez Łukasza Ćwikłę, przywołuje także wiele tytułów prac poświęconych Wieluniowi i regionowi wieluńskiemu, co stanowi doskonałą bazę dla badaczy wieluńskiego średniowiecza.

Wartość naukową publikacji potwierdza bogata bibliografia: źródła archiwalne, źródła i wydawnictwa źródłowe drukowane, literatura .

Zainteresowanych historią średniowieczną naszego regionu zachęcamy do lektury!