Tanecznym krokiem przez świat

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Ożarowie odbyły się 13 października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie z klas I -VI (65 uczniów), dyrekcja, nauczyciele uczący i emerytowani, pracownicy obsługi i administracji. Gościem szczególnym był Henryk Strózik, ożarowianin z pochodzenia, zarazem uczeń, a w latach 40-tych XX w. nauczyciel tej szkoły. Swoją obecnością uroczystości w ożarowskiej szkole uświetnił Tomasz Kącki – wójt Gminy Mokrsko.

Mottem uroczystości były słowa Janusza Korczaka: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. W tej szkole Słowa Janusza Korczaka nie są tylko zapisanym na okoliczność święta hasłem. Panuje tu życzliwość, chęć wspólnego działania i tolerancja. Jak powiedziała Halina Gniłka – dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie, wszyscy nauczyciele zasługują na najwyższe pochwały. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia dla całej szkolnej społeczności przysłał Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Po części oficjalnej głos przejęli uczniowie, którzy przygotowali oprawę artystyczną uroczystości. Uczniowie odegrali dwie scenki – duża przerwa w pokoju nauczycielskim i przerwa szóstoklasistów, po czym zaprosili swoich nauczycieli do wspólnej wędrówki „tanecznym krokiem przez świat”. Poprzez taniec, wspólnie z uczniami, uczestnicy uroczystości znaleźli się w Grecji, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Francji. Dzieci urzekły profesjonalnym wykonaniem tańców, m.in. zorby, kankana, kozaczoka i przepięknymi strojami, oddającymi klimaty przedstawianych krajów.

Najmłodsi tańczą "Zorbę"

Najmłodsi tańczą „Zorbę”

Taniec z Hiszpanii

Taniec z Hiszpanii

"Kozaczok"

„Kozaczok”

Taniec rodem z USA

Taniec rodem z USA

Jesteśmy we Francji

Jesteśmy we Francji

"Kankan"

„Kankan”

Uczniowie

Uczniowie