Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu uczciła 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

8 listopada Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu uroczyście obchodziła 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to świetna okazja dla uczniów klas Ve, Vc i Vf, pod kierunkiem nauczycielek historii Anny Cieśli i Anety Maksymowicz-Zając, aby zaprezentować przed społecznością uczniowską wzruszające historyczne widowisko.

Szkoła Podstawowa nr 2 wzięła także udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe oraz szkoły polonijne do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

Do akcji włączyło się ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą. Równo o tej godzinie również na wszystkich korytarzach SP nr 2 wybrzmiały cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego śpiewane a capella przez całą społeczność szkolną. Wagę tego dnia zarówno uczniowie jak i nauczyciele podkreślili galowym strojem.

Jak podkreślał minister edukacji – Narodowe Święto Niepodległości ma radosny charakter i w ten sposób powinno być celebrowane a wspólne odśpiewanie hymnu jest oznaką radości z wolnej ojczyzny, za którą tęsknili nasi przodkowie.

                           

                          

 

tekst: Ewa Misiak, fot. SP nr 2 w Wieluniu