Święto Wojska Polskiego w Wieluniu

Jak chce tradycja wieluńska, 15 sierpnia, w kościele p.w. św. Józefa sprawowana była uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Przybyli na nią przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, liczne poczty sztandarowe, kombatanci zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach przy staroście wieluńskim i przede wszystkim wierni czciciele Matki Bożej. W dniu tym, mówił ks. Marian Mermer, celebrans Mszy św., pamiętamy przede wszystkim o Maryi Wniebowziętej, ale wspominamy także 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej, nazywanej „Cudem nad Wisłą”, w której wojsko polskie, dzięki  orędownictwu Maryi, pokonało wroga chcącego odebrać Polsce świeżo odzyskaną wolność (tu wspomnienie Listu Apostolskiego Ojca św. Benedykta XV do wszystkich biskupów Europy z prośbą o modlitwę w intencji Polski i Europy). Na pamiątkę zwycięskiej bitwy z bolszewikami, rozegranej 15 sierpnia 1920 roku, wojsko polskie obchodzi w tym dniu swoje święto.

Eucharystii przewodniczy ks. Marian Mermer

Eucharystii przewodniczy ks. Marian Mermer

Msza w intencji Ojczyzny połączona była z modlitwą za tych, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość i za tych, którzy dziś strzegą wolności na różnych kontynentach. Polskiemu żołnierzowi zawsze były bliskie hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna. Niech te hasła, mówił ks. Marian Mermer, będą bliskie także współczesnemu żołnierzowi polskiemu, strzegącego pokoju w najbardziej zapalnych punktach świata.

Na zakończenie Eucharystii  poświęcone zostały bukiety ziół i kwiatów. Po odśpiewaniu Boże coś Polskę … wszyscy zgromadzeni udali się pod tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu, gdzie złożono biało – czerwone wiązanki kwiatów. Wartę przy tablicy trzymali członkowie odrodzonych Batalionów Narodowych.

Wyprowadzenie pocztów sztandarowych

Wyprowadzenie pocztów sztandarowych

Przemarsz z kościoła św. Józefa pod tablicę Józefa Piłsudskiego

Przemarsz z kościoła św. Józefa pod tablicę Józefa Piłsudskiego

Pod tablicą Józefa Piłsudskiego

Pod tablicą Józefa Piłsudskiego