2016-10-15- Potrójny-jubileusz-6

Od lewej: prof. Tadeusz Olejnik, Małgorzata Walczak - sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, Bohdan Pilarski, Bogusława Wiluś, Jadwiga Reczkin