Święto myśliwych i leśników

Doroczne święto myśliwych i leśników przypadające 3 listopada – dzień wspomnienia św. Huberta, zgromadziło w kościele sióstr Bernardynek w Wieluniu już po raz dwudziesty myśliwych, leśników, członków ich rodzin i wielu sympatyków łowiectwa. Po raz dwudziesty też prezbiterium kościoła i dwa ołtarze zamieniły się w jesienny las, szczególny kościół, w którym modlono się za wstawiennictwem św. Huberta o błogosławieństwo Boże dla wszystkich ludzi lasu i o spokój wieczny dla tych, którzy już na wiecznych łowach.

Fragment dekoracji przy ołtarzu prawym bocznym

Fragment dekoracji przy ołtarzu prawym bocznym

Fragment dekoracji przy ołtarzu lewym bocznym

Fragment dekoracji przy ołtarzu lewym bocznym

Rangę święta podniosła obecność przedstawicieli władz samorządowych. Na Eucharystię przybyli Paweł Okrasa – burmistrz Wielunia, Andrzej Stępień – starosta wieluński, Andrzej Chowis – radny sejmiku wojewódzkiego.

Ważną dla ludzi związanych z leśnictwem i łowiectwem była także obecność przedstawicieli Nadleśnictwa i władz Polskiego Związku Łowieckiego. Przybyli: Andrzej Pychyński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wieluń, Andrzej Majda, Jan Pychyński, Marian Zadworny – prezesi Okręgowej Rady Łowieckiej w Sieradzu.

Szczególną oprawę Mszy św. zapewniła obecność sygnalistów Koła Łowieckiego ”Daniel”, Sztandar Nadleśnictwa Wieluń, Sztandar Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu i poczty sztandarowe kół łowieckich Daniel, Cyranka, Kania, Dzik, Przepiórka, Borsuk, Odyniec, Kormoran, Knieja, Bór, Tur, Sokół.

Sygnaliści Koła Łowieckiego "Daniel"

Sygnaliści Koła Łowieckiego „Daniel”

Poczty Sztandarowe

Poczty Sztandarowe

Eucharystię sprawowali ks. Jarosław Boral – kapelan myśliwych, ks. Andrzej Walaszczyk – kapelan sióstr Bernardynek, ks. prałat Zygmunt Wróbel.  Ks. Jarosław Boral polecał Bogu sprawy myśliwych i leśników, ks. Andrzej Walaszczyk polecał dusze polecane w wypominkach, ks. Zygmunt Wróbel modlił się w intencji  sobie wiadomej.

Przy ołtarzu ks. Jarosław Boral - kapelan kół łowieckich

Przy ołtarzu ks. Jarosław Boral – kapelan kół łowieckich

Dar ołtarza

Dar ołtarza

Komunii św. udziela ks. kapelan Jarosław Boral

Komunii św. udziela ks. kapelan Jarosław Boral

Błogosławieństwo na zakończenie Eucharystii

Błogosławieństwo na zakończenie Eucharystii

Homilię wygłosił ks. Jarosław Boral. Zwracając się do myśliwych mówił: kiedy wychodzisz do lasu na spotkanie zwierza, wejdź najpierw do kościoła i pokłoń się Bogu, bo tam gdzie idziesz, gdzie spotkasz piękną przyrodę, zbliżysz się do tajemnicy Boga jeszcze bardziej. Twoje spotkanie z Nim będzie pełniejsze. Doświadczysz tego, jeśli jesteś i będziesz autentycznym myśliwym. Tu przypomnienie kilku przykazań  z „dekalogu”  polskiego myśliwego spisanego w 1914 roku – nie będziesz polował w niedziele i święta, nie martw się niecelnymi strzałami, słuchaj wytrawnych myśliwych … Po homilii nastąpił akt zawierzenia myśliwych i leśników świętemu Hubertowi oraz złożenie daru ołtarza – upolowanych sarn, bażantów, dzikich kaczek.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym dla Polskiego Związku Łowieckiego. Najwyższe odznaczenie ZŁOM otrzymał Czesław Wilmański z koła łowieckiego „Cyranka”. Pięciu myśliwych otrzymało Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej, dwóch Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej oraz jeden za zasługi dla Sieradzkiego Związku Łowieckiego.

Kolejny element to ślubowanie trzech nowych myśliwych i wbicie gwoździa w drzewce sztandaru koła „Daniel”.

Na zakończenie uroczystości Jan Pychyński – wiceprezes Rady Okręgowej PZŁ w Sieradzu podziękował wszystkim za obecność, siostrom za piękny śpiew i przygotowanie świątyni na myśliwskie święto. Szczególne słowa skierował do ks. Zygmunta Wróbla, byłego kapelana sióstr Bernardynek, który przez wiele lat współcelebrował Msze św. w intencji wieluńskich myśliwych. Wyrazem wdzięczności były kwiaty i kosz z upolowanym dzikim ptactwem.

Kwiaty i kosz upolowanych ptaków otrzymał od myśliwych ks. Zygmunt Wróbel

Kwiaty i kosz upolowanych ptaków otrzymał od myśliwych ks. Zygmunt Wróbel

Kościół opuszczają poczty sztandarowe

Kościół opuszczają poczty sztandarowe