Światowy Dzień Wody w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie

22 marca grupa starszaków w naszym przedszkolu obchodziła Światowy Dzień Wody. Ten dzień miał na celu uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt. Przedszkolaki brały udział w różnych zabawach oraz poznały proces obiegu wody w przyrodzie. Ćwiczyły też umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie własnych obserwacji i eksperymentów. Na koniec zajęć wykonały pracę plastyczną ,,Kropelka wody”, wykazując się niemałą kreatywnością.

        

        

        

FB Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudzie