„Świadkowie mówią… Wieluń 1 września 1939”

„Świadkowie mówią… Wieluń 1 września 1939” to tytuł wystawy stałej przygotowywanej przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Otwarcie wystawy to jeden z punktów programu obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na uroczyste otwarcie  ekspozycji Muzeum Ziemi Wieluńskiej zaprasza 30 sierpnia   na godzinę 10.00  do swojej siedziby przy ulicy Narutowicza !