Sumie odpustowej w Parafii św. Barbary w Wieluniu przewodniczył misjonarz Tomasz Pawlik

15 sierpnia w parafii św. Barbary w Wieluniu odbyła się tradycyjna Msza święta w intencji mieszkańców ziemi wieluńskiej, połączona z odpustem.  W tradycji wielunian jeszcze do dziś żywe jest wspomnienie mszy świętych, polowych, odprawianych 15 sierpnia na cześć Matki Bożej Wniebowziętej i na cześć św. Rocha w wigilię jego patronalnego święta, przy zabytkowym kościele św. Barbary. Dziś już nie przychodzą procesje z Dąbrowy, Gaszyna i kolegiaty wieluńskiej.  Gaszyn i Dąbrowa to  oddzielne  parafie. Tradycję przejęła Parafia św. Barbary, kolejna córa Kolegiaty po Gaszynie i Dąbrowie.  Msza święta jest sprawowana w budującym się kościele, który będzie nosił wezwanie Niepokalanego Serca Maryi.

Tegoroczną Sumę odpustową odprawił pochodzący z Wierzchlasu o. Tomasz Pawlik ze Zgromadzenia Klaretynów, od 12 lat pracujący na misjach w Afryce. Miejscem jego pracy jest Wybrzeże Kości Słoniowej w zachodniej Afryce, kraju wielkością przypominającym Polskę (322 462 km kw.).

Eucharystii towarzyszyła wystawa przedmiotów używanych podczas mszy misyjnych, wizerunki Matki Bożej Różańcowej z Adzope, Matki Bożej Królowej Pokoju z Jarmusokro, konstytucyjnej stolicy kraju, gdzie jest największy na świecie kościół i największa świątynia w Afryce, Matki Bożej Afryki z Abidżanu. Były też zdjęcia dokumentujące pracę misjonarzy oraz batiki obrazujące życie codzienne mieszkańców.

W słowie Bożym o. Tomasz przybliżył wielunianom pobożność maryjną tamtejszych katolików, obchodzone święta i uroczystości maryjne, zawsze połączone z procesją, mówił o licznych powołaniach do stanu duchownego, o chrztach rodzinnych i o samej Mszy św. gdzie zasadniczą część kapłan odprawia w języku francuskim, w pozostałych częściach każde plemię modli się śpiewem w swoim języku, czasami jest ich 12. Tym sposobem Eucharystia trwa nawet kilka godzin.  Mówił także o czasie formacji wspólnot parafialnych w mieście i na wsi, o przygotowaniach do chrztu, komunii świętej i o tym, że zarówno chrzest jak i komunię przyjmuje się przy okazji zawierania związku małżeńskiego. Czynią to wtedy całe rodziny. Imponujące jest zaangażowanie parafian w życie wspólnoty, zakończył.

Po uroczystym odśpiewaniu Ciebie Boga wysławiamy o. Tomasz poświęcił zioła i kwiaty. Modlił się w intencji Ojczyzny i obchodzących swoje święto żołnierzy Wojska Polskiego. Na zakończenie ł uczestnikom Eucharystii życzył głębokiej pobożności maryjnej.