Sukcesy wychowanków PMDKiS w Wieluniu

Podopieczni PMDKiS w Wieluniu wzięli udział w dwóch ogólnopolskich konkursach – XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i VI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym.

VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje miejsce na ziemi” zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.  Wziął w nim udział Igor Dudziński, wychowanek Jerzego Nowakowskiego, dyrektora PMDKiS w Wieluniu. Tematem konkursu było miejsce, w którym mieszkamy, tzn. zdjęcie wykonane przez uczestnika konkursu  w miejscu zamieszkania  lub w bliskiej okolicy. Komisja konkursowa przyznając nagrody i wyróżnienia autorom zdjęć, wyróżnienie za najlepszy kadr przyrodniczy przyznała Igorowi Dudzińskiemu.

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jesteśmy dumni z Polski – z chlubnych kart i miejsc narodowej historii” zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Urząd Miasta Tychy, pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

W tym konkursie PMDKiS w Wieluniu reprezentowali: Julia Drop, Maria Lamkova, Adam Biegański i Zofia Lekki,  podopieczni Jolanty Łuczak. Julia Drop pracą „Powroty powstańców” wywalczyła zaszczytne III miejsce a kwalifikacje do wystawy zdobyli: Adam Biegański pracą „Powstańcy”, Maria Lamkova pracą „Wojna” i Zofia Lekki pracą „Józef Piłsudski na koniu”.

Zdjęcia : Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu