Sukcesy wieluńskich chórów w I Międzynarodowym Konkursie Kolędy i Piosenki Świątecznej

Wraz ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, dla podtrzymania  tradycji rodzinnego śpiewania kolęd i pastorałek, Fundacja Diamond Voice  zorganizowała  I Międzynarodowy Konkurs Kolędy i Piosenki Świątecznej. Celem konkursu  było nie tylko podtrzymanie tradycji śpiewania świątecznych kolęd i pastorałek,  ale także rozwój talentów muzycznych, prezentacja cennych świątecznych kolęd i pastorałek oraz poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych . Do udziału w konkursie  zostały zaproszone dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Konkurs, ogłoszony w listopadzie, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, odbył się on-line.  Kolędy i pastorałki  przygotowane do przesłuchań trafiły do grupy konkursowej jako link do YouTube.

Jan Paweł II w 1996 roku mówił: – ” Kolędy (…) tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek (…).Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zgubili. (…) życzę abyśmy wszyscy, Drodzy Rodacy, czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią i abyście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się człowiekiem.”

W konkursie ocenie podlegały:
1. predyspozycje wokalne, stopień złożoności wykonywanej pracy,
2. wybór repertuaru,
3. interpretacja,
4. ogólny wyraz artystyczny.

Międzynarodowe jury obradowało w składzie:
1. Polina Balwa (Sankt Petersburg, Rosja) – śpiewaczka operowa, laureatka wielu międzynarodowych konkursów,
2. Krzysztof Cwynar – (Łódź, Polska) – przewodniczący jury, piosenkarz i kompozytor wielu piosenek i ballad, działacz społeczny, założyciel i przewodniczący łódzkiego Studia Integracji przy Łódzkim Domu Kultury, za swoją twórczość otrzymał ponad 30 nagród, wyróżnień i odznaczeń,
3. Elena Perminova (Krasnodar, Rosja) – 33 lata prowadząca chór Kubańskiego Kozackiego Freelancera, jako dyrektor muzyczny wystawiła 5 przedstawień w Akademickim Teatrze Dramatycznym,
4. Brodsky Arthur (Aszdod, Izrael) – kompozytor-aranżer, pianista, akompaniator i pedagog z dużym doświadczeniem w nauczaniu muzyki,
5. Anna Barańska-Wróblewska (Warszawa, Polska) – artysta – muzyk, kierownik i animator kultury, producent koncertów, widowisk muzycznych i teatralnych, założyciel Orkiestry „Romantica” i współorganizator festiwalu „Od MoCarta do Mozarta”, dyrektor naczelny i artystyczny „Sceny Gwiazd”, pedagog.

Wyniki I Międzynarodowego Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej (on-line) zostały ogłoszone w dniu 25 grudnia.

Wśród laureatów znalazły się trzy zespoły z Wielunia:
1. Chór i Zespół Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu zajął II miejsce w kategorii „chóry” wykonując „Gore gwiazda Jezusowi”, którą można zobaczyć – tutaj,
2. Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia zajął III miejsce w kategorii „chóry” wykonując kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, którą można zobaczyć – tutaj,
3. Zespół Wokalny II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka zdobył wyróżnienie w kategorii „zespoły” utworem „Pastorałka od serca do ucha”, który można zobaczyć – tutaj.

         

Ewa Misiak – Kocham Wieluń