Stulecie wieluńskiego harcerstwa

Już w 1916 roku, wzorem lwowskiego skautingu, zaczęły powstawać w Wieluniu pierwsze drużyny harcerskie. Drużyna męska powstała przy 7 klasowej Szkole Handlowej, drużyna żeńska przy Prywatnej Pensji Pelagii Zasadzińskiej. I Drużyna Harcerska Męska przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, I Drużyna Harcerska Żeńska imię Emilii Plater. W Polsce odrodzonej powstały drużyny harcerskie w Preparandzie Nauczycielskiej i w szkołach powszechnych. Utworzono  również drużyny zrzeszające młodzież robotniczą i rzemieślniczą. Wieluńskie drużyny harcerskie oraz nieliczne z terenu powiatu wieluńskiego tworzyły Wieluński Hufiec ZHP, organizacyjnie należący do Łódzkiej Chorągwi ZHP . (T. Olejnik, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007, s.101 – 103)

W tym roku mija 100 lat od tamtych wydarzeń. By je uczcić, Muzeum Ziemi Wieluńskiej i odradzające się Drużyny Harcerskie w Wieluniu organizują wystawę, na którą zapraszają wszystkich chętnych już 11 czerwca br. 2016-05-28-stulecie-harcerstwa-1