Strażacy z KP PSP w Wieluniu wizytują obozy harcerskie usytuowane na terenie powiatu wieluńskiego

Wraz z rozpoczęciem  wakacji i poluzowaniem obostrzeń sanitarnych rozpoczęły się liczne wyjazdy dzieci i młodzieży na kolonie i obozy harcerskie.

Obozy są najczęściej  zlokalizowane w lasach a wypoczywające na nich dzieci śpią pod namiotami co w razie  załamania pogody może być niebezpieczne. Stąd odwiedziny strażaków w obozach harcerskich w celu sprawdzenia bezpieczeństwa wypoczywających. Wizytacje połączone są z pogadankami  na temat bezpieczeństwa. Strażacy przypominają obozowiczom procedury postępowania w razie zagrożenia życia i zdrowia oraz zasady ewakuacji obozu podczas ekstremalnych warunków pogodowych.

                     

Tak na temat prowadzonych wizytacji mówi kpt. Grzegorz Kasprzyczak –  oficer prasowy KP PSP w Wieluniu

Funkcjonariusze pionu kontrolno – rozpoznawczego, operacyjnego oraz Dowódcy JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu na bieżąco przeprowadzają wizytacje obozów harcerskich mających miejsce na terenie powiatu wieluńskiego. Do tej pory wizytowano dwa obozy.

Strażacy sprawdzają sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz zaznajamiają uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia (wyładowania atmosferyczne, silne podmuchy wiatru).

Weryfikują również warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu. Przeprowadzają także pogadanki na temat dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

 

fot. KP PSP Wieluń