Starosta Wieluński zaprasza na spotkania 9 maja w Sieńcu i 10 maja w auli ILO im Tadeusza Kościuszki

W imieniu Starosty Wieluńskiego informuję, że w dniu 9 maja 2023 r. o godz. 16:30 w sali OSP w Sieńcu odbędzie się Powiatowe Forum KGW, zaś w dniu 10 maja 2023 r. o godz. 17:00 w auli I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu odbędzie się uroczyste wręczenie dotacji organizacjom pozarządowych przyznanym przez Zarząd Powiatu w Wieluniu w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W załączeniu przesyłam plakaty dot. ww. wydarzeń.