Srebrny Dyplom dla Szkoły Muzycznej w Wieluniu

Srebrny Dyplom zdobyty przez Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu

Srebrny Dyplom zdobyty przez Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wieluniu

Podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Bel Canto, który odbył się 21 maja w Ostrowie Wielkopolskim, Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego zdobył Srebrny Dyplom. Festiwal wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego szkół I i II Stopnia pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W festiwalu zaprezentowało się 19 chórów z całej Polski. Konkurs rozegrano w trzech kategoriach. Najliczniej reprezentowane były chóry dziecięce szkół muzycznych I stopnia. W tej kategorii wystąpiło 12 chórów, w tym wieluński.

Pamiątka z IX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych

Pamiątka z IX Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych

Konkurs oceniało Jury w składzie:

Krzysztof Szydzisz – prof. dr hab. z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Anna Domańska – prof. dr hab. z Akademii Muzycznej w Łodzi

Jolanta Szybalska – Matczak – prof. dr hab. z Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Dla szkoły wieluńskiej występ na festiwalu takiej rangi był bardzo udanym debiutem, tym bardziej udanym, ze potwierdzony Srebrnym Dyplomem.

Chór dziecięcy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu

Zdobywcy Srebrnego Dyplomu

Festiwal zakończył się występem połączonych chórów (700 uczestników), które wspólnie zaśpiewały Gaude Mater Poloniae i Modlitwę o Pokój.