Spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Marciniakiem w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

13 lutego w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się 29. spotkanie z cyklu „Ludzie i ich pasje”. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrz Wielunia, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Wieluniu. Naszym gościem był wybitny wielunianin, wieloletni Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Andrzej Marciniak. Prelegent przedstawił Studium z tematyki prawnej „Pana Tadeusza”. Niezwykle erudycyjnego wykładu wysłuchali m.in. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, którego absolwentem jest Pan Profesor. W trakcie prelekcji fragmenty „Pana Tadeusza” czytała Maria Szymańska uczennica I LO.