Śladami wieluńskich Żydów

W ramach projektu „Nasze korzenie – nasza duma!” Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu zorganizowała cykl spotkań przybliżających zarówno piękną historię naszego Wielunia jak też i jego wyjątkową wielokulturowość.

27 czerwca, o historii ewangelików na ziemi wieluńskiej, podczas wycieczki „Wieluńscy Luteranie” uczestnikom warsztatów opowiedzieli ks. Cezary Jordan i ks. Szymon Czembor. Uczestnicy zaznajomili się nie tylko z historią wieluńskich ewangelików ale też mieli możliwość zwiedzić kościół oraz miejscowy cmentarz ewangelicki.

Na kolejne spotkanie zaprosiła wieluńską młodzież nauczycielka historii w II LO im. Janusza Korczaka i jednocześnie koordynator grupy „Szlakiem wieluńskich Żydów” – Agnieszka Wolicka-Mysakowska.

W wieluńskiej Izbie Pamięci, znajdującej się przy II LO, pani Agnieszka niezwykle ciekawie opowiedziała przedwojenną historię Wielunia, tragedię września oraz szczegółowo omówiła wszystkie dziedziny życia naszego miasteczka nawiązując do ściśle z nim związanej kultury żydowskiej.

W czasach przedwojennych mieszkańcy Wielunia, niezależnie od wyznania, żyli ze sobą zgodnie a miasteczko niesamowicie tętniło życiem. W Wieluniu zazębiało się i przenikało kilka wyznań i niezależnie które ktoś reprezentował to i tak czuł się Polakiem i wielunianinem. O wszystkim tym, w Izbie Pamięci, opowiedziała pani Agnieszka podpierając się licznymi fotografiami i rekwizytami.

Z Izby Pamięci grupa udała się śladami kultury żydowskiej, odwiedzając te wszystkie miejsca w Wieluniu, które w jakiś sposób były z tą kulturą związane. Tak więc wysłuchała historii synagogi, na miejscu której obecnie stoi pomnik, a także usiadła na ławeczce poświęconej bohaterskiej Irenie Sendlerowej.

Kolejnym etapem spaceru było zobaczenie terenu wieluńskiego getta z ratuszowej wieży oraz szczególnie tragicznego miejsca jakim był plac egzekucji. Na zakończenie spaceru „Szlakiem wieluńskich Żydów” zostawiono niedawno odsłonięty przy ul. Ewangelickiej w Wieluniu (odsłonięcie odbyło się 14 czerwca 2019 roku), upamiętniający historię mural, poświęcony jednocześnie międzywyznaniowemu dialogowi i pamięci wieluńskich Żydów.

Niezwykle charyzmatyczna nauczycielka Agnieszka Wolicka-Mysakowska bardzo obrazowo i przejmująco przedstawiając historię naszych przodków zabrała grupę uczestników warsztatów nie tylko na spacer po miejscowych zabytkach kultury żydowskiej ale też zabrała wszystkich w piękną podróż w czasie. Uczestnicy podczas tej podróży mogli odczuć to wszystko co przeżywali bohaterowie opowieści, zobaczyć wszystko ich oczami i przede wszystkim zrozumieć piękno ich obyczajów.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Nasze korzenie – nasza duma!”, finansowane są przez Powiat Wieluński i Fundację PZU Warszawa. Partnerem przedsięwzięcia i współorganizatorem, wraz z Powiatową Biblioteką Publiczna w Wieluniu jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu.

         

     

     

    

    

     

Tekst i zdjęcia Ewa Misiak – Redakcja Kocham Wieluń