„Śladami pamięci”

W sierpniu br. M i GBP przystąpiła do konkursu grantowego organizowanego w ramach wieloletniego programu „Niepodległa” na lata 2017 -2021. Założeniem programu jest godna celebracja 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnych . Do konkursu przystąpiły 672 instytucje kultury, ale tylko 100 z nich otrzymało kwalifikacje. Wieluńska biblioteka znalazła się na 50. miejscu. W programie opracowanym przez Anitę Kuś przewidziane są: rajd rowerowy po miejscach pamięci związanych z walką i martyrologią Polaków oraz happening – otwarcie wystawy plenerowej będącej wizualizacją wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i spektakl „Pieszo” na podstawie sztuki Sławomira Mrożka w wykonaniu działającego przy M i GBP Teatru „wpół do czwartej”. Zachęcamy do udziału w proponowanych wydarzeniach.

Zaproszenie do udziału w projekcie "Śladami pamięci"

Zaproszenie do udziału w projekcie „Śladami pamięci”