Secesja – piękno użytkowe z kolekcji Andrzeja Papiewskiego

1 lipca w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarto wystawę Secesja – piękno użytkowe z kolekcji Andrzeja Papiewskiego. Placówka otwarta na promocję sztuki zarówno historycznej jak i współczesnej spełnia w regionie (czytamy we wstępie do Katalogu wystawy pióra Jana Książka), z powodu braku biura wystaw artystycznych i galerii, istotną rolę w tym względzie i odpowiada na zapotrzebowanie duchowe mieszkańców, żyjących z dala od dużych ośrodków miejskich. Potrzeby duchowe mieszkańców zaspokajają organizowane koncerty muzyki klasycznej, wystawy malarstwa i rzemiosła artystycznego.

Wystawa Secesja – piękno użytkowe z kolekcji Andrzeja Papiewskiego realizowana od 1 lipca do 25 listopada 2018 roku zaspokoi pragnienie obcowania z pięknem, jakie oferuje Secesja (łac. Secessio) odejście, sztuka przełomu XIX i XX wieku, reprezentowana na wystawie przez 200 eksponatów, w których zamknęło się piękno wyrażone płynną, falistą linią w skomplikowanych wzorach, owalnymi zakończeniami, abstrakcyjną i roślinną ornamentacją, swobodnymi układami kompozycyjnymi, asymetrią oraz subtelną pastelową kolorystyką, zwróceniem uwagi na piękno ciała, zwłaszcza kobiecego. Wszystko to eksponowane w blokach tematycznych: Biżuteria, Wyroby ceramiczne, Szkło, Wyroby metalowe, Grafika i malarstwo, Meble, Przedmioty osobistego użytku. Każdy przedmiot w wymienionych blokach tematycznych zaopatrzony jest w numer (odzwierciedlenie w Katalogu do wystawy), co ułatwia zwiedzanie, zwłaszcza, że w katalogu są zdjęcia i opisy prezentowanych przedmiotów.

Osiągnięcie użytkowego piękna przedmiotów z okresu Secesji stało się możliwe, mówił kolekcjoner, dzięki odejściu od historycznych korzeni sztuki, od architektonicznych form i dzięki niesłychanemu postępowi i rozwojowi technologicznemu, bogaceniu się mieszczaństwa, rozwojowi klasy średniej.

Powstawały, mówił, unikatowe, jednostkowe dzieła, wykonane z platyny, złota, srebra, kamieni szlachetnych oraz dzieła wielonakładowe o wysokiej, jakości artystycznej (secesja przemysłowa).

Aby podziwiać wizualne piękno przedmiotów z okresu Secesji, ich dekoracyjność, ukrytą w nich funkcjonalność, wzornictwo przyjdź do Muzeum Ziemi Wieluńskiej, zaopatrz się w opracowany przez pracowników placówki Katalog wystawy i smakuj… Przed tobą piękno to smakowali na wystawach muzealnych mieszkańcy Krośniewic (2007) i Kutna (2014).

Otwarcie wystawy uświetniła twórczość muzyczna Zofii Szpikowskiej.