„Sarenka” spektakl poświęcony łączniczce Danucie Janiczek

Żołnierze wyklęci

Tylko drzew o mocnych korzeniach nie można złamać

– tak mówi bohaterka sztuki Danuta Janiczek.

Tacy byli żołnierze wyklęci, młodzi chłopcy i dziewczęta

o niezłomnym charakterze, wierni swoim ideałom

i oddający swe serca w ofierze Ojczyźnie.

Wieluń od 2011 roku pamięta o żołnierzach wyklętych. Tak było i w tym roku. Sam dzień 1 marca 2017 roku, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,  poprzedziły niedzielne biegi poświęcone Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wystartowało w nich ponad 200 osób. Była to I wieluńska odsłona takiego biegu, który nosił nazwę „Tropem wilczym” i odbył się w Lasku Wieluńskim. Towarzyszyła mu rekonstrukcja historyczna upamiętniająca walkę żołnierzy wyklętych z aparatem bezpieczeństwa.

Wcześniej, w Liceum Katolickim SPSK w Wieluniu, odbyły się rejonowe eliminacje IV edycji Konkursu „Żołnierze wyklęci obudźcie Polskę”, w których wzięło udział 51 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych.  Na 40 pytań odpowiadali uczniowie z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego. Ośmiu z nich wywalczyło udział w finale wojewódzkim.

W trzeciej odsłonie Pamięci o żołnierzach wyklętych szkolny teatr „Maska” działający przy Katolickim Liceum i Gimnazjum SPSK w Wieluniu w dniu 1 marca wystawił w Wieluńskim Domu Kultury sztukę autorstwa Doroty Eichstaedt zatytułowaną „Sarenka”. Spektakl poświęcony był Danucie Janiczek, łączniczce szarotce. Bohaterka spektaklu urodziła się w Krakowie, ale od dzieciństwa związana była z Wilnem. Ojciec jej był zawodowym żołnierzem, matka nauczycielką.

Sztuka zainspirowana książką „Dziewczyny wyklęte”, wzbogacona fragmentem muzyki Michała Lorenza i ścieżką dźwiękową z filmu „Czas honoru” pokazuje losy dziewczyny począwszy od zimy 1944 roku, kiedy właściwie na terenie Wileńszczyzny można już było mówić o wyzwoleniu. Los chciał, że Wilno znalazło się poza granicami Polski, a żołnierzy Armii Krajowej rząd radziecki uznał za wywrotowców i buntowników. Rozpoczęły się masowe aresztowania i wywózki na Sybir, zapełniały się więzienia NKWD. Wśród aresztowanych znalazła się także Danuta.

Partyzanci

Partyzanci

Bohaterka jest przyjęta do oddziału

Bohaterka jest przyjęta do oddziału

Scena aresztowania bohaterki

Scena aresztowania bohaterki

Scena przesłuchania

Scena przesłuchania

Maltretowana, powtarzała w celi słowa Matki: „ tylko drzewa o silnych korzeniach przetrwają nawałnicę, mamo. Nikogo nie wydam” i modliła się: „Boże spraw, aby mnie puścili”.

Bohaterka chora na tyfus plamisty

Bohaterka chora na tyfus plamisty

Lekarka więzienna i bohaterka

Lekarka więzienna i bohaterka

Scena strzelania do partyzantów

Scena strzelania do partyzantów

Scena końcowa, bohaterka przeżyła

Scena końcowa, bohaterka przeżyła

Wykonawcy spektaklu

Wykonawcy spektaklu

„Sarenka” to dziewczyna odważna i piękna, która ponad wszystko ukochała Polskę. Przeżyła. W swej powojennej działalności przyczyniła się do powstania pomnika Armii Krajowej w Szczecinie, do odsłonięcia tablicy na szczecińskim cmentarzu upamiętniającej pomordowanych w Ponarach k. Wilna oraz do otwarcia ronda majora Łupaszki.

Sztukę zakończyły słowa wyjęte ze wspomnień bohaterki: „Gdyby dziś ktoś spytał mnie, co to jest szczęście- wspomina- nie mogłabym jednym słowem odpowiedzieć. Przecież samo życie jest szczęściem, a jeszcze żyć w wolności, być zdrowym, mieć rodzinę… Reszta jest mniej ważna. I jeszcze… żeby już nigdy nie było wojny.”

Wieluńskie pamiętanie o Żołnierzach Wyklętych zakończył Apel Poległych przy pomniku na wieluńskim cmentarzu i złożenie wiązanek kwiatów.