Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ma nowego p.o. dyrektora

14 marca zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu przeszło w ręce Anny Freus,  dotychczasowego skarbnika w Urzędzie Gminy Wieluń, wcześniej głównej księgowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, powołanej na to stanowisko przez dyrektora Janusza Atłachowicza w październiku 2020 roku.

Anna Freus, która wcześniej rozwiązała umowę z burmistrzem Wielunia, będzie pełnić  powierzone obowiązki do czasu konkursu na wyłonienie nowego dyrektora.  Za  Anną Freus i jej kandydaturą  przemawiały: doskonała znajomość  wieluńskiego szpitala, jego finansów oraz planów na przyszłość.

Umowa z dyrektorem SP ZOZ w Wieluniu Markiem Augustynem została rozwiązana na jego prośbę.

fot. archiwum Kocham Wieluń