Rondo przy Urzędzie Skarbowym zamknięte dla ruchu w dniach 22 -23 listopada

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście, do najbliższej soboty (20 listopada) mają zakończyć się prace związane z układaniem wszystkich warstw nawierzchni jezdni na obecnie zamkniętym fragmencie drogi. Po zakończeniu powyższych prac nastąpi udostępnienie zamkniętego odcinka kierowcom. Według założeń wykonawcy w dniach 22-23 listopada (poniedziałek-wtorek) planowane jest zamknięcie dla ruchu ronda przy Urzędzie Skarbowym. Zamknięcie będzie spowodowane układaniem ostatniej warstwy mieszanki bitumicznej na rondzie. Wykonawca zastrzega, że może dojść do drobnych przesunięć terminowych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych niesprzyjających układaniu warstwy ścieralnej.

Wykonawca oraz Gmina Wieluń przepraszają za utrudnienia. Prosimy o ostrożną jazdę.

Radosław Urbaniak

Kierownik Biura Burmistrza