Rocznica I Komunii Świętej i zakończenie „białego tygodnia” w parafii św. Barbary w Wieluniu

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w parafii św. Barbary Dziewicy i Męczennicy w Wieluniu zbiegła się z dwoma ważnymi dla wspólnoty św. Barbary wydarzeniami. W tym dniu dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii Świętej obchodziły swoją rocznicę, a dzieci, które przyjęły I Komunię Świętą w trzecią niedzielę maja br. kończyły swój „biały tydzień”.  Wszyscy  zebrali się razem na uroczystej Eucharystii i wysłuchali Słowa Bożego o Duchu Świętym.

Trzecią osobę Trójcy Świętej, Ducha Świętego, posługując się plastycznym opowiadaniem, przybliżył dzieciom  ks. proboszcz Jarosław Boral.  Porównał Ducha Świętego do wiejącego wiatru. Jego powiew, mówił, odczujemy wtedy, gdy wyjdziemy z pomieszczenia na zewnątrz, nie odczujemy go przy otwartym oknie – będzie to tylko jego namiastka.  Tak samo, dodał, trzeba otworzyć na oścież swoje serce, by dary Ducha Świętego spłynęły na każdego z nas.

W imię Ducha Świętego byliście ochrzczeni i staliście się członkami Kościoła, teraz słuchacie o tym, jaką mocą Duch Święty napełnił Apostołów przebywających w Wieczerniku, kiedy dał im dar mówienia wieloma językami, by mogli głosić wielkie dzieła Boże.

Mocy Ducha Świętego doświadczycie po raz drugi w sakramencie bierzmowania.  Czy przeżyjecie wtedy taki sam cud jak Apostołowie w Wieczerniku? I czy wtedy, napełnieni Duchem Świętym zechcecie głosić prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa i wielkich dziełach Bożych?

Kończąc, powiedział: – Niech Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków przyjdzie także do was i da wam wszystkim swoje owoce: miłość, radość, wierność, łagodność, pokój, cierpliwość, opanowanie, uprzejmość, dobroć.