Remonty wakacyjne w placówkach oświatowych w Gminie Czarnożyły

Gmina Czarnożyły czas wolny od nauki, podczas wakacji, wykorzystała na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych.

Okres wakacji sprzyja prowadzeniu remontów w placówkach oświatowych. Okres ten na terenie Gminy Czarnożyły został szczególnie wykorzystany. W szkołach podstawowych w Wydrzynie i Łagiewnikach zostały przeprowadzone prace odnowienia ścian klas oraz dostosowanie i modernizacje pomieszczeń do ich właściwego przeznaczenia.

Obecnie trwają prace związane z remontem i wyposażeniem stołówki szkolnej w Czarnożyłach. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Gmina Czarnożyły pozyskała wsparcie finansowe na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W ramach zadania w tej szkole zaplecze kuchenne zostanie doposażone w nowy trzon kuchenny wraz z piekarnikiem, szatkownicę do warzyw, naczynia stołowe, drobny sprzęt kuchenny oraz zmywarkę. W pomieszczeniach jadalni natomiast zostanie przeprowadzony remont związany z wymiana podłogi, malowaniem ścian oraz wymianą stołów, krzeseł oraz zastawy stołowej.

Prace są bardzo zaawansowane i z pewnością zakończą się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Planowana łączna wartość projektu wynosi 86 200 zł, Gmina Czarnożyły pozyskała dofinansowanie na realizację w/w projektu w kwocie 68 960 zł.

 

 

źródło: Gmina Czarnożyły