Przedstawiciele MZW i Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej przyozdobili mogiły powstańców warszawskich pochodzących z ziemi wieluńskiej

W całej Polsce 1 sierpnia o tzw. godzinie „W” rozpoczną się obchody rocznicowe  dla uczczenia pamięci bohaterów, Powstania Warszawskiego,  którzy stanęli do nierównej walki z okupantem . Walcząc  o wyzwolenie stolicy bronili honoru całego narodu.

Z okazji  77. rocznicy  Powstania Warszawskiego pracownicy Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej włączyli się w akcję zainicjowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, tzn. w przyozdobienie mogił powstańczych w celu podkreślenia znaczenia zrywu z sierpnia 1944 roku.

Pracownicy MZW i członkowie SHBON w dniu 28 lipca udali się do mogił bohaterów i miejsc pamięci na terenie ziemi wieluńskiej aby zapalić znicze i przymocować biało-czerwone szarfy z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego”.

W zainicjowaną kilka lat temu przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi akcję upamiętnienia Powstańców Warszawskich, w tym roku włączyło się Muzeum Ziemi Wieluńskiej wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Bataliony Obrony Narodowej.

W środę 28 lipca przedstawiciele Muzeum oraz Stowarzyszenia na kilku mogiłach uczestników Powstania 1944 r. oraz przy tablicy pamiątkowej na Wieluńskiej Golgocie zapalili znicze oraz zamocowali szarfy z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego”.

– czytamy na FB wieluńskiego muzeum

Akcja „63 Dni Powstania Warszawskiego” ma na celu upamiętnić bohaterów walki o wolność ojczyzny poprzez wyróżnienie miejsc ich pochówku oraz aby podkreślić i pokazać mieszkańcom jak wielu weteranów tego narodowego zrywu spoczywa na terenie ziemi wieluńskiej.

Po raz pierwszy w tym roku nasze Stowarzyszenie wraz z Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu włączyło się akcję zainicjowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, polegającą na upamiętnieniu Powstańców Warszawskich, poprzez umieszczenie na mogiłach i w miejscach pamięci szarf z napisem „63 dni Powstania Warszawskiego”.

W środę 28 sierpnia wraz z pracownikami Muzeum Ziemi Wieluńskiej umieściliśmy szarfy, zapaliliśmy znicze pamięci oraz wystawiliśmy wartę honorową w następujących miejscach: na Wieluńskiej Golgocie, na cmentarzu ewangelickim w Wieluniu, na cmentarzu rzymskokatolickim w Wieluniu, Mokrsku i w Sokolnikach.

– informują na swoim FB członkowie SHBON Wieluń

Do oznaczenia mogił wykorzystano biało-czerwone szarfy przekazane przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi.

   

   

   

     

     

Wieluńskie uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w niedzielę, 1 sierpnia  w godzinach 16:00 do 18.00 przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Zakończy je Eucharystia w intencji Ojczyzny

Tekst: Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Zdjęcia: Muzeum Ziemi Wieluńskiej