Przed nami 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia będziemy obchodzić 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wydarzenie poprzedzi otwarcie wystawy „Czas walki i nadziei. 160 rocznica Powstania Styczniowego ” w dniu 20 stycznia  w Muzeum Ziemi Wieluńskiej połączone z prelekcją o przebiegu powstania na ziemi wieluńskiej, którą wygłosi prof. Tadeusz Olejnik. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i  do reflektowania wydarzenia w świetle tego co aktualnie  za sprawą Rosjan dzieje się na Ukrainie. Mamy XXI wiek, a animatorzy zniewalania narodów pozostają ciągle w sferze imperializmu i życie człowieka nic dla nich nie znaczy.