Propozycje zajęć feryjnych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu wraz z filiami proponuje na czas ferii następujące zajęcia: