Promocja książki -Spotkanie z dr Wiesławem Dworniakiem

4 listopada, w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, odbył się kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Prelegentem był Wiesław Dworniak, wieluński kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i Akademii Medycznej w Łodzi, wychowanek kliniki kardiologii w Łodzi. Spotkanie stało się okazją do promocji  książki poświęconej młynarstwu w powiecie w wieluńskim.

Wiesław Dworniak, wierny swojemu lekarskiemu powołaniu, przed kilkoma laty odkrył w sobie pasję dokumentalisty i historyka poszukiwacza tajemnic swojej małej ojczyzny. Prawdziwą pasją dra Wiesława Dworniaka stała się genealogia i historia młynarstwa na ziemi wieluńskiej. Odkrywając w archiwach parafialnych Czarnożył i Osjakowa korzenie swych przodków znalazł sporo informacji o młynarzach, elicie ekonomicznej wsi wieluńskiej. Od tej chwili rozpoczął poszukiwania i dokumentowanie ich rodowodów. Podstawą stały się dokumenty metrykalne.

Trwająca kilka lat penetracja archiwów państwowych, lokalnych i diecezjalnych we Włocławku i w Częstochowie oraz źródeł kartograficznych połączona z rozmowami z potomkami dawnych młynarzy, zaowocowała wydaniem publikacji „Młynarze powiatu wieluńskiego od końca XVIII wieku do I wojny światowej w dokumentach metrykalnych”.

Celem wydanej publikacji, pisze Autor we wstępie, jest odtworzenie i ocalenie od zapomnienia ludzi i faktów – „Ludzie bez historii, bez przeszłości, stają się, bowiem istotami bez tożsamości. Dlatego warto wracać pamięcią do tego, co było. I nie chodzi tu tylko o to by odtworzyć dzieje ginących zawodów. Trzeba podjąć trud ocalania losów jednostki oraz zbiorowości, by zachować go dla następnych pokoleń.”

Myśl Autora, pisze prof. Tadeusz Olejnik, idealnie wpisuje się w maksymę poety epoki sarmatyzmu, Wacława Potockiego:

Próżna ufność w marmurze

Próżna w żelezie,

To trwa do końca świata

Co na papier wlezie

Publikacja dra Wiesława Dworniaka już stała się cennym źródłem do dziejów ekonomicznych wsi wieluńskiej od końca XVIIII wieku do 1914 roku. Ocaliła od niepamięci rody młynarskie i pionierów w tej dziedzinie gospodarki. Udokumentowała historię młynów wodnych, motorowych i wiatraków działających w powiecie wieluńskim (granice współczesnego powiatu). Miejsce szczególne w książce zajmują Varia dodane do każdego opisanego rodu młynarskiego, a uzupełniające obraz wsi, w której młynarze pracowali.

Kontynuacją publikacji będzie już zapowiedziana przez Autora książka o młynarzach wieluńskich.