2016-09-12-promocja książki-Marka-Dery-2

Od lewej: Małgorzata Dziurowicz - Kaszuba, Kamil Kokot, Stanisław Kokot, Anita Kokot