Projekt „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń”

Budżet Obywatelski Województwa Łódzkiego

W głosowaniu projekt uzyskał 1525 głosów – najlepszy wynik w powiecie wieluńskim. W całym województwie na 24 pule powiatowe tylko 3 projekty zdobyły większą liczbę głosów.

Zdecydowanie większość kart do głosowania zawierała zarówno głos na projekt z puli powiatowej „Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń” jak i głos na projekt z puli wojewódzkiej „Bezpieczny pieszy. Aktywne przejścia na drogach wojewódzkich w gminie Wieluń”Dziękuję wszystkim Ambasadorom projektu Pyszna z natury – Lista Produktów Tradycyjnych Made in Wieluń, każdemu, kto wspierał zbieranie podpisów, każdemu kto zagłosował. Lista osób, którym należą się podziękowania jest długa, bardzo długa. Głosowanie pokazuje, że Lokalną Markę Made in Wieluń tworzą mieszkańcy i producenci. To oni pokazują, że promocja tego co pyszne, co naturalne ma głęboki sens – mówi Karol Tomczyk, pomysłodawca projektu.

Zadanie polega na promocji produktów tradycyjnych województwa łódzkiego z terenu powiatu wieluńskiego wpisanych jak dotąd  na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy o  rejestracji  i  ochronie  nazw  i  oznaczeń  produktów  rolnych  i środków spożywczych oraz o produktach oraz wszystkie inne produkty tradycyjne mające związek z ziemią wieluńską wpisane na LPT do chwili rozpoczęcia realizacji projektu.

– Lista produktów tradycyjnych jest wciąż otwarta, więc warto rozważyć wpisanie się na listę – zachęca Tomczyk.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie  konferencji  on-line,  konkursu,  kampanii informacyjnej  oraz  kiermaszu  produktów  wpisanych  na  LPT  z powiatu wieluńskiego.

Celem zadania jest popularyzacja wiedzy na temat produktów wpisanych na LPT stanowiących element dziedzictwa  kulturowego  powiatu  wieluńskiego  oraz  będących elementem tożsamości społeczności lokalnej.

Szczegóły: Konferencja on-line.

Tematyka:

– Lista Produktów Tradycyjnych: informacje ogólne;

– Jakie produkty mogą uzyskać wpis;

– Kto może złożyć wniosek;

– Procedura umieszczenia produktu na Liście produktów tradycyjnych;

– Prezentacja produktów z terenu powiatu wieluńskiego wpisanych na LPT;

– Prezentacja możliwości wykorzystania produktów z terenu powiatu wieluńskiego wpisanych na LPT w gastronomi (posiłki, potrawy);

– Podczas konferencji on-line będzie obecny ekspert z Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego, który przedstawi kwestie prawne związane z LPT – mówi Karol Tomczyk.

Konkurs z nagrodami:

– Konkurs na zdjęcie posiłku / potrawy – wykonanych przy użyciu produktów wpisanych na LPT z powiatu wieluńskiego.  – Nagrodami w konkursie będą produkty tradycyjne wpisane na LPT z powiatu wieluńskiego – mówi Karol Tomczyk.

Kiermasz

Kiermasz produktów wpisanych na LPT, podczas którego uczestnicy będą mogli nieodpłatnie skosztować produktów wpisanych na LPT oraz zobaczyć prezentację wykorzystania produktów wpisanych na LPT do przygotowania potraw regionalnych, posiłków, dań, które również zostaną nieodpłatnie udostępnione do degustacji.

Karol Tomczyk

Made in Wieluń