Projekt literacko – kulturalny pt. „Mali strażnicy miejskiej książnicy” w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

Od 4 kwietnia  do 17 maja 2022 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu realizowany będzie projekt literacko – kulturalny  pt.  „Mali strażnicy miejskiej książnicy” sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Celem projektu  adresowanego głównie do najmłodszych czytelników Filii Bibliotecznych MiGBP  jest promocja literatury, wyrabianie nawyku samodzielnego czytania i dyskutowania o książkach.

W jego skład  wchodzą : spotkania autorskie dla dzieci połączone z warsztatami, dyskusje o książce dla najmłodszych, gry i zabawy literackie, bajkowa inscenizacja teatralna oraz spotkania autorskie dla dorosłych. Wydarzenia będą odbywać się w Filiach bibliotecznych oraz Bibliotece Głównej.