Projekt literacki „Fantastyczny Wieluń” realizowany w M i GBP w Wieluniu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do realizacji projektu literackiego „Fantastyczny Wieluń”. Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach promocji czytelnictwa. Projekt „Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”